ПОКАНА за СЪСТЕЗАНИЕ - КОР КАРОЛИ 2009


Международна регата

КОР КАРОЛИВАРНА”


13-16 Август 2009ПОКАНА за СЪСТЕЗАНИЕ1. ПРОЯВА

Регата КОР КАРОЛИ ще се проведе в залива на Варна и в района на северното българско Черноморие от 13 до 16 Август 2009 година (съгласно т.8 Програма).

 

2. ОРГАНИЗАТОР

Регатата се организира от  Община Варна, ЯК «Кап.Георги Георгиев - Порт Варна» ,  ВК “Понтос” и

 

Ветроходен Клуб ‘Кор Кароли’

ул.Кап.Петко Войвода 19, 9000 Варна

тел. 0888/246119; 0886/039056 +факс:  052/603010

e-mail: corcaroli@bg-sail.org

 

За информация: http://corcaroli.bg-sail.org

 

Регатата се провежда с финансовата подкрепа и съдействието на :

 

Пристанище Варна                                     „Билборд” АД

Яхтено П-ще Балчик                                  „Шарк” ООД, София

Bgtravelguide.com”                                   „MAG Communications” 

„БУЛСАР-Варна”                                        “ХСИ” Варна

и други.

        

3. КЛАСОВЕ

Регатата ще се проведе на следните класове:

·         Клас „Спортен Петерсон” - Килови яхти – Нац. Клас “Конрад 25R”;

·         Клас „IRC” - Килови яхти – Клас „IRC”;

·         Клас „Свободен - Рали” – Килови яхти

При заявяване на достатъчен брой лодки в клас „IRC”, яхтите могат да бъдат разделени на два или повече класа. Разпределението на яхтите в отделните класове е единствено по преценка на Регатната комисия и не може да бъде основание за обезщетение.                                                                                                                                   

 

4. ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ

При регистрацията всяка яхта трябва да представи:

·         индивидуална заявка (формуляра се получава в Регатния офис в Яхт-клуб ”Кап.Г.Георгиев - Порт Варна”);

·         валиден документ за правоспособност на шкипера;

·         валидно мерително свидетелство за “Конрад 25R” (копие от което трябва да се представи в Регатния офис);

·         валиден потвърден IRC сертификат .;

·         документ за застраховка на екипажа и вреди причинени на трети лица;

 

 

5. ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

5.1.         Предварителни заявки се приемат до 20.00 часа на 12 Август 2009 г. на адреса на Организатора.

5.2.    Индивидуални заявки се приемат от 12.00 до 19.00 часа на 13 Август 2009г.  в Регатния офис.

 

6. ПРАВИЛА

Регатата ще се проведе в съответствие с:

·         Състезателните правила по ветроходство на ISAF RRS 2008-2012;

·         Международните правила за предпазване от сблъскване на море;

·         Изискванията на ИАМА на Р.България за снабдяване и оборудване на плавателните съдове;

·         Известието за регатата;

·         Правила на IRC 2009г.;

·         Специални разпоредби на ISAF за морски състезания – категория 4;

·         Състезателни инструкции.

 

7. РЕКЛАМИРАНЕ

Реклама се разрешава съгласно Кодекса за рекламиране на ISAF, Разпоредба 20 – категория ”С”. Яхтите са длъжни да носят предоставените от Организатора рекламни материали.

 

8. ПРОГРАМА

13 август, четвъртък

 

14.00 – 19.00  Регистрация в Регатния офис (Яхт-клуб “Кап. Г.Георгиев – Порт Варна”).

 

14 август, петък 

 

08.00 – 10.00  Регистрация в Регатния офис (Яхт-клуб “Кап. Г.Георгиев – Порт Варна”).

 

10.00              Техническа конференция в Яхт-клуб “Кап. Г.Георгиев – Порт

Варна”.

 

10.30              Пресконференция в Яхт-клуб “Кап. Г.Георгиев – Порт

Варна”.

 

11.30             Старт I гонка Варна - Аладжа банка - Варна  - 18 м.мили.

             

 

15 Август, събота

 

10.00-12.00     Парад на ветрилата – Варненски залив

 

12.30               Старт на II гонка  Варна – Балчик - 18 м.мили.

 

16 Август, неделя

 

10.30              Старт на III гонка Балчик–Варна - 18 м.мили.

 

19.00              Награждаване на призьорите, закриване на регатата и коктейл

за участниците в ЯК”Кап.Г.Георгиев - Порт Варна’.

 

9. КЛАСИРАНЕ

За яхти клас «Спортен Петерсон» и «Свободен - Рали» - класирането ще се извърши по действително време по минимална точкова система съгласно Правилата 2009-2012 (RRS), Приложение А.4. За яхти клас «IRC» - класирането ще се извърши по коригирано време (действително време умножено по TCC за всяка IRC лодка от клас «IRC») За клас IRC ще важат Правилата на IRC, Част 1, 2 и    Тогава след гонката ще се пресмята коригираното време на всяка лодка (Ткор) до най-близката секунда, като се умножава нейното състезателно време (Тсъст) по нейния бал ТСС (Ткор = Тсъст хТСС) и ще се обявяват резултатите, в които побеждава най-малкото коригирано време. 

 

 

10. НАГРАДИ

На първите три яхти в крайното класиране във всеки клас ще бъдат връчени награди. Награди на яхти, непредставлявани на церемонията по награждаването и закриването на регатата няма да се връчват.

 

11. ОТГОВОРНОСТ

11.1.    Всички състезатели участват в Регатата изцяло на свой риск и отговорност. За непълнолетните състезатели отговорност носи шкиперът на яхтата.

11.2.    Организаторите и което и да е лице, участващо в организацията и провеждането на Регатата няма да носи каквато и да е отговорност за загуби, щети, наранявания и/или смърт, които могат да възникнат и да се случат на лице или имущество, независимо на вода или суша, по време и/или като следствие от участие в Регатата.

 

11.3.    Състезателите се задължават да спазват Правилата ISAF RRS 2009-2012, настоящето Известие за регата и Състезателните инструкции. Състезателите ще носят пълна и единствена отговорност за мореходните качества, ветрилното стъкмяване (рангоут, такелаж и ветрила), аварийно-спасителното оборудване на яхтите, както и за подготовката и способностите на екипажите. Шкиперите ще носят пълна отговорност за поведението и облеклото на своите екипажи, представители или гости.

 

12.          СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИНСТРУКЦИИ

Състезателни инструкции ще се получават при регистриране.

 

13.    СОЦИАЛНА ПРОГРАМА

 

Окончателната програма ще се получава при регистриране.

 

14.    КОМУНИКАЦИЯ

Всички яхти трябва да са оборудвани с УКВ станции. По време на регатата постоянна връзка ще се подържа на канал 73. Наличието на мобилни телефони на борда на всяка яхта е препоръчително.

 

15.  ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА СИГУРНОСТТА

Обезпечаване сигурността и безопасността на яхтите и екипажите ще се извършва от БУЛСАР  Варна – доброволческа организация за търсене и спасяване на море. Изискванията за безопасното плаване ще бъдат представени от БУЛСАР. БУЛСАР се ангажира и с осигуряване на метео прогноза за периода на регатата. Връзка с БУЛСАР се осъществява чрез кратък GSM номер 161 (без код) на всеки един от трите мобилни оператора. Комендант по безопасността е г-н Ивайло Танев - oтг.секретар БУЛСАР.

 

16. ШВАРТОВАНЕ

Швартоването на яхтите в всички пристанища по време на регатата е безплатно. Швартоването в района на “Яхт-клуб Кап.Г.Георгиев - Порт Варна” е безплатно от 00.00 часа на 13.08.2009г. до 12.00 часа на 17.08.2009г. Швартоването в района на ‘Яхтено пристанище-Балчик’ е безплатно от 00.00 часа на 15.08.2009г. до 19.00 часа на 16.08.2009г.

 

17. ТЕЛЕВИЗИЯ И МЕДИИ

С подаване на заявка за участие, всички състезатели предоставят на  организатора правото да заснема, показва, съхранява и разпространява всякакъв филмов и снимков материал, фотографии и др. включително и на цифрови носители, заснети по време на проявата и включващи изображения на съответните състезатели и/или яхти.

 

18.ИНФОРМАЦИЯ

 

Ветроходен Клуб ‘Кор Кароли’

ул.Кап.Петко Войвода 19, 9000 Варна

тел. 0888/246119; 0886/039056 +факс:  052/603010

e-mail: corcaroli@bg-sail.org

 

За повече информация: http://corcaroli.bg-sail.org

 

19. ОФИЦИАЛНО ВРЕМЕ

Времената, посочени в настоящето Известие са по българско лятно време, т.е. Гринуич +3 часа, по Софийската Астрономическа Обсерватория.

 

 

Организационен комитет

9000 Варна, ул. Капитан Петко Войвода №19. Тел. 621186. Факс: 621190. e-mail: office@corcaroli.bg-sail.org